Fund i arkivalier

Når medlemmer af arkivets arbejdsgruppe studerer arkivalierne, støder de ofte på interessante historier, som bør efterforskes nærmere. Det kan være personskæbner, interessante oplysninger om sognet eller noget helt andet.

På denne side offentliggøres disse historier løbende.


Else Marie og hendes moder (åbner som pdf-fil i nyt vindue)
Denne notits i Sogneforstanderskabets forhandlingsprotokol af 9. oktober 1842 vakte nysgerrighed:
“Ifølge Fattigvæsenets Forhandlingsprotokol Fol: 77 & 78 blev Barnet Else Marie den 7de October d.A. sendt fra Justitsraad Blichfeldt i Skanderborg til Veilbye for her fremtidigen at forsørges. Da Barnet er aldeles blottet for Kundskaber, da det endnu, skjønt 9 Aar gammel, ei kan hverken læse eller skrive …” og “… Da Barnet er aldeles blottet for anstændige Klæder blev det overdraget til Mads Laursen og Jens Jensen at foranstalte snarest muligt det fornødne i denne Henseende.”
Hvor fra kom Else Marie, hvem var hun og hvordan gik det hende?


Den Sidste trommeslager i Vejlby

Carl Christian Reiffenstein 1831-1916

Carl Christian Reiffenstein var den sidste bytrom-meslager i Vejlby. Under vandmangel i Vejlby meddelte han efter en trommesolo: “Vand kan fåes for 50 øre spanden hos Chr. Holm”. (Denne mente, at hans brønd stod i direkte forbindelse med Skanderborg Sø.)
Citat fra bogen “Vejlby-Risskov gennem tiderne” af Regnar Knudsen

Se hans historie (åbner pdf-fil i nyt vindue)

Plakaten der skulle gøre det ny-etablerede kvarter salgbart.

Risvangen