Arkivalier

Udvalgte arkivalier fra Vejlby-Risskov Lokalhistoriske Arkiv

Efterhånden som arkivet får digitaliseret sine arkivalier, vil de blive lagt på denne side som søgbare pdf-filer.

Landkommuners styrelse – om sogneforstanderskaber (åbner pdf-fil i nyt vindue)
_____________________________________________________________________

Sogneforstanderskab i Vejlby Sogn 1841-1867 (ledelse af Sognekommunen)
Transskription af sogneforstanderskabets mødeprotokol (mikrofilm fra Landsarkivet i Viborg).

Sogneforstanderprotokol 1841-1847

Sogneforstanderprotokol 1855-1860
_____________________________________________________________________

Sogneråd i Vejlby Sogn 1868 – 1929
Transskription af sognerådets mødeprotokoller. (Mikrofilm fra Erhvervsarkivet: Århus Kommune – Vejlby-Risskov Kommune)

Referater 1868 
Referater 1869 
Referater 1870 
Referater 1871 
Referater 1872 
Referater 1873 
Referater 1874 
Referater 1875 
Referater 1876 
Referater 1877 
Referater 1878 
Referater 1879 
Referater 1880 
Referater 1881 

Referater 1882

Referater 1883

Referater 1884

Referater 1885

Referatet 1886