Et tilbageblik

Byvandring i Vejlby Øst

Med Steen Busck og Jørn Christiansen som rundvisere gik vi ned gennem Skolevangen til Risskov skole, rundkørslen og mindestenen for Genforeningen, som vi jo fejrer 100-års jubilæum for i år. Ad Ellebjergvej gik vi ind gennem Forteparken, under Grenåvej og op ad Bakkegårdsvej med de meget forskelligartede huse til Bakkekammen. Turen sluttede med en forfriskning på biblioteket og et besøg i det lokalhistoriske arkivs lokaler til en hyggelig snak deltagerne imellem.

“Atmosfærer i Vejlby-Risskov”
Foredrag ved professor Niels Albertsen

Byforskerne opererer med noget, de kalder atmosfæren i en by eller bydel. Hvad kan byforskningen sige om en bydels atmosfære – hvad kommer en sådan atmosfære af ?

Er det beliggenheden, husene eller dem, der bor i dem?

Byforskeren Niels Albertsen, professor emeritus ved arkitektskolen Aarhus, prøver med udgangspunkt i begrebet atmosfære at beskrive atmosfærer i Gl. Vejlby og de forskellige bydele, der voksede op på landsbyens marker, Stationsgadekvarteret med de gamle villaer, Vejlby Fed med den nyere villabebyggelse, Vejlby Nord med dets
mange tæt-lave rækkehuse og Vejlby Syd med de store etagebyggerier.


“Parcelhuse og nye livsformer i danske forstæder 1950-1980”
Foredrag ved professor Johs. Nørregaard Frandsen

Fra 1950erne bryder velfærdsdrømmene og en materiel velstand løs. Et udtryk findes i de enorme områder af parcelhuskvarterer, der kom til at præge udkanterne af de større byer samt mange bynære landsbyer i det ganske land.

Parcelhusområderne repræsenterer både en ny bolig- og bydelstype, og en ny livsform med væg-til-væg tæpper, hårde hvidevarer, varmt vand i hanerne, fjernsyn, velplejede plæner og en bil i carporten.

Det hele lod sig servere i en sovs af inflationsøkonomi og fuld beskæftigelse Professor emeritus Johannes Nørregaard Frandsen fra Syddansk Universitet, som har forsket i forstadskultur, fortæller historien herom med inddragelse af eksempler og skæve vinkler.

Jacob Haugaard fortællerom sit barndomsland

Han voksede op på Bækkelundsvej. Hans far Aage Haugaard var tømrermester og hans mor oldfrue på Psykiatrisk hospital, hvor han tit havde sin gang. I nærheden boede hans farbror Jørgen, som havde drevet deres fædrene gård Landlyst i Vejlby, indtil den blev solgt, og han flyttede til Bækkelundsvej. Om hjørnet boede også G.A.L. Thorsen, hvis søn Kurt var Jacobs legekammerat. Vi får et billede af Vejlby og Risskov, som det så ud i 1950’erne og 60’erne gennem et par ganske særlige briller.

Byvandring med Steen Busck på de ældste dele af fedet

Vi går ind ad Fortevej til banen og følger derefter den gamle Hørgårdsvej (nu Jasminvej), passerer Vestre Strandallé og går videre ad Hørgårdsvej til de gamle murermesterhuse i trekanten mellem Hørgårdsvej og Enebærvej, som er den oprindelige Hørgårdsvej. Ad Enebærvej og Lyngvej når vi tilbage til Nordre Strandallé, som vi følger forbi Bellevuehallen til Reginakrydset og Fortevej. Varighed 1½- 2 timer. Byvandringen er noget kortere end sidste år. Turen slutter med en forfriskning på parkeringspladsen.

Besøg ved rensningsanlægget på Mosevej.

I forbindelse med rundvisningen fortæller historikeren Henrik Fode om Vejlby mose, reguleringen af Egåen, afvandingen i 1950’erne og etableringen af Egå Engsø. Mosevej er første vej til venstre, når man kører fra rundkørslen ad Viengevej mod Grenåvej. Forfriskning ved arrangementets slutning.

Historien om Vejlby Landbrugsskole og Århusegnens Husholdningsskole.


Tidligere lærer og elev på Århusegnens Husholdningsskole Anne Stensgaard fortæller om mere end 100 års skolehistorie. Vejlby Højskole blev indviet i 1907. Den oprindelige skolebygning står endnu som en del af et moderne skolekompleks, der i dag rummer Risskov Efterskole. Højskolen blev i 1921 afløst af Vejlby Landbrugsskole, og i 1922 kom husholdningsskolen. Hvordan var det at være elev og lærer på en kostskole? Hvordan var hverdagen, undervisningen, fritidslivet og festerne? Anne Steensgaard viser billeder fra skolens liv og bygningernes historie og fortæller om det hele.

Arkivdag ved Vejlbymodellen i Vejlby Lokalcenter.

Der berettes om det gamle Vejlby

Vi holder åbent hus i det store lokale med Vejlbymodellen, hvor også mange fotos og billeder fra det gamle Vejlby er hængt op.

Vi fremviser desuden billeder fra arkivet og fortæller om modellen og billederne.

Folk fra det lokalhistoriske arkiv fortæller om arkivets arbejde og mulighederne for selv at komme i gang med historien om det sted, hvor du bor.

Der kommer traditionelt en del gamle vejlbyere, der kan fortælle om husene og dem, der boede der.


Ved den netop afsluttede arkivdag var der et fremmøde på tæt ved 75 interesserede, jævnt fordelt på hele dagen. Vi følte det som en pæn succes.