Vejlbymodellen

Gl. Vejlby er genopstået som modelby

Den færdige model har til huse på Lokalcenter Vejlby i kælderen, Vikær Toften 8, 8240 Risskov. Fast åbningstid 10 til 15 den anden lørdag i november (Arkivernes Dag)

Vejlbymodellens tilblivelse
Under de tidligere årlige festivaler, Vejlby-Dage, gik snakken ofte om gamle dage. Om hvordan Vejlby så ud før bygningsrydningerne inden kommunesammenlægningen i 1970. Mange vil med vemod mindes, den gang landsbyen var Vejlby og beboerne var vejlbyere. Mange miljøer i landsbyen gik pludselig i brok. Ved de hektiske Vejlby-Dages diskussioner opstod et naturligt ønske om at genskabe landsbyen, som den så ud før.

5 personer med skarp hukommelse og snilde fingre fandt sammen og dannede, om man vil sige, et miniature-sogneråd. Disse mænd samledes på Lokalcenter Vejlby, som stillede deres snedkerværksted til rådighed for dette foretagende. Centret var også behjælpelig med at finde sponsorer.

Resultatet blev en landsby i skala 1:100. Som landsbyen Vejlby så ud omkring 1950. Grundmaterialet var et matrikelkort og billeder udlånt fra Vejlby-Risskov Lokalhistoriske Arkiv på Risskov Bibliotek. Vejlby var i landsbytiden temmelig stor, så det viste sig hurtigt at være en stor opgave at genskabe landsbyen. Modelbyggerne indså snart, at projektet måtte opdeles i etaper.

I 1991 startede modelbyggerne med området, hvor den hyggelige hvide landsbykirke var centrum. Skalaforholdet 1:100 betød en størrelse, der nu er på over 3 x 3 meter. Med et opbevaringsproblem i tankerne byggede man modellen op i mange demonterbare moduler på et fælles demonterbart understel.

I byggeperioden har modellen været udstillet adskillige gange, Blandt andet i Vejlby-Dagene både på Vikærgården, Lokalcenter Vejlby, i Nordea Bank og sågar i hallen på Aarhus Rådhus. Det var et stort arbejde hver gang at pakke ud og ned til disse udstillinger.

I 1998 var landsbyen færdigudbygget og byggerne fik endelig et stort ønske opfyldt. Nemlig et fast opbevaringssted til modellen. Lokalcenter Vejlby overlod et kælderlokale til Vejlbymodellen, der hermed fik en permanent plads. Dette var en stor dag, ikke mindst for de flittige modelbyggere. Rummet var forsynet med et lille tilstødende lokale. Dette måtte kunne bruges til noget fornuftigt, mente de gæve modelbyggere. Så de gik i gang med at bygge de gårde, der var placeret udenfor selve landsbyen. Nu er al plads udnyttet, og der bygges ikke flere huse, idet så godt som alle initiativtagerne ikke er her mere.

Med de årlige Vejlby-Dages nedlæggelse forsvandt en uges åbningstid i foråret. Det forsøger vi nu at råde bod på ved at holde fast åbent hus den anden lørdag i november mellem klokken 10 og 15 (Arkivernes Dag).

Ekstraordinær fremvisning kan aftales med bestyrelsesmedlem Peder Lundby tlf: 40520857. Mail: