Publikationer

Publikationer om emner i Vejlby-Risskov

Vejlby Kirke – fra værket Danmarks kirker, Nationalmuseet

Vejlby Sogn
Kongeriget Danmark – J.P. Trap / 1. udgave 1856 – 1860 (Projekt Runeberg)
Vejlby Sogn
Kongeriget Danmark – J.P. Trap / 2. udgave 1872 – 1879 (Projekt Runeberg)
Vejlby Sogn
Kongeriget Danmark – J.P. Trap / 3. udgave 1898 – 1906 (Projekt Runeberg)

Vejlby Sogn i Oldtiden – af Carl Neergaard, 1931 Aarhus Stifts Aarbøger
Kilde: Historisk Samfund for Aarhus Stift

En Stenalderboplads i Vejlby Sogn – af N. J. Israelsen, 1945 Aarhus Stifts Aarbøger
Kilde: Historisk Samfund for Aarhus Stift

Vejlby Sogns Landbohistorie – af Henrik Larsen, 1927 Aarhus Stifts Aarbøger
Denne historiske skildring er foranlediget af Udvalget for Hjemstavnskultur og er et led i den hjemstavnsforskning af Vejlby Sogn, som udvalgets formand, lektor Regnar Knudsen har foretaget.
Kilde: Historisk Samfund for Aarhus Stift

Vejlby Stednavne – af Regnar Knudsen, 1931 Aarhus Stifts Aarbøger
Kilde: Historisk Samfund for Aarhus Stift

Gammel Byggeskik i Aarhusegnens Bønderbygninger – af H. Zangenberg, 1927 Aarhus Stifts Aarbøger
Blandt andet Kaalbygården og Karl Kristensen Kjeldsens gård, “Enghavslund” i Vejlby.
Kilde: Historisk Samfund for Aarhus Stift

Publikationer fra Grundejerforeningen Vejlby Fed:

Spejderhytterne på Fortevej

Risskov Kirke – fra villa til kirke

Børnehjemmet Sølyst på Ndr. Strandvej

Risskov Badehotel

Psykiatrisk Hospital

Sådan fik Jacob Adelborgs Allé sit navn

Bogudgivelse fra Grundejerforeningen Vejlby Fed:
“Risskov i hjertet”
I anledning af grundejerforeningens 100 års jubilæum.