Publikationer

Publikationer om emner i Vejlby-Risskov

Vejlby Kirke – fra værket Danmarks kirker, Nationalmuseet

Vejlby Sogn
Kongeriget Danmark – J.P. Trap / 1. udgave 1856 – 1860 (Projekt Runeberg)
Vejlby Sogn
Kongeriget Danmark – J.P. Trap / 2. udgave 1872 – 1879 (Projekt Runeberg)
Vejlby Sogn
Kongeriget Danmark – J.P. Trap / 3. udgave 1898 – 1906 (Projekt Runeberg)

BEMÆRK: Nedenstående med Kilde: “Historisk Samfund for Aarhus Stift” virker ikke længere. Hjemmesiden må være ændret. Der arbejdes på sagen.(Webmaster)

Vejlby Sogn i Oldtiden – af Carl Neergaard, 1931 Aarhus Stifts Aarbøger
Kilde: Historisk Samfund for Aarhus Stift

En Stenalderboplads i Vejlby Sogn – af N. J. Israelsen, 1945 Aarhus Stifts Aarbøger
Kilde: Historisk Samfund for Aarhus Stift

Vejlby Sogns Landbohistorie – af Henrik Larsen, 1927 Aarhus Stifts Aarbøger
Denne historiske skildring er foranlediget af Udvalget for Hjemstavnskultur og er et led i den hjemstavnsforskning af Vejlby Sogn, som udvalgets formand, lektor Regnar Knudsen har foretaget.
Kilde: Historisk Samfund for Aarhus Stift

Vejlby Stednavne – af Regnar Knudsen, 1931 Aarhus Stifts Aarbøger
Kilde: Historisk Samfund for Aarhus Stift

Gammel Byggeskik i Aarhusegnens Bønderbygninger – af H. Zangenberg, 1927 Aarhus Stifts Aarbøger
Blandt andet Kaalbygården og Karl Kristensen Kjeldsens gård, “Enghavslund” i Vejlby.
Kilde: Historisk Samfund for Aarhus Stift

Publikationer fra Grundejerforeningen Vejlby Fed:

Spejderhytterne på Fortevej

Risskov Kirke – fra villa til kirke

Børnehjemmet Sølyst på Ndr. Strandvej

Risskov Badehotel

Psykiatrisk Hospital

Sådan fik Jacob Adelborgs Allé sit navn

Bellevuehallen – et fæles projekt i Vejlby-Risskov

Slusen og Egåen

Fra køkkenmødding til Letbane – Ertebøllefolket i Risskov

Bogudgivelse fra Grundejerforeningen Vejlby Fed:
“Risskov i hjertet”
I anledning af grundejerforeningens 100 års jubilæum.
______________________________________________________________

Aarhus Stadsarkiv sætter i en artikelserie fokus på de gamle oplandskommuner rundt om Aarhus. Baggrunden er, at Aarhus Byråd har nedsat et Oplandsudvalg. Det skal komme med gode råd til at forstærke båndene mellem Aarhus og oplandets bysamfund, både kulturelt, transportmæssigt og politisk. Samtidig var det i 2020 50 år siden, at de mange sognekommuner i oplandet og Aarhus Købstad blev lagt sammen til Aarhus Kommune. I artikelserien vil vi fortælle træk fra de gamle sognekommuners historie og dermed fortælle historien om de mange stærke lokalsamfund, der er en del af Aarhus Kommune.
Denne artikel blev bragt i Aarhus Stiftstidende 28. februar 2021.

Risskov fik tromlet Vejlby” – Historien om Risskovs vokseværk.
Af Aarhus Stadsarkiv i samarbejde med Aarhus Stiftstidende