Erindringsmedaljer

Ansøgninger fra Vejlby Sogn om erindringsmedalje

Det blev allerede i 1848 besluttet at indstifte en medalje for tapperhed i krigen 1848-50. Medaljerne blev præget, men i 1851 blev det besluttet, at de ikke skulle uddeles, og de blev alle indsmeltet igen. Det samme skete i 1864. Igen blev der indstiftet en tapperhedsmedalje for kampene ved San-kelmark, Mysunde og Dybbøl, men de blev aldrig uddelt.
I 1872 ansøgte en komite under Våbenbrødreforeningen om en erindrings-medalje for deltagelse i begge krige. Dette blev vedtaget i 1875, og i 1877 blev der uddelt 40.000 eksemplarer for deltagelse i 1848-50, 58.000 for 1864 og 3.000 for deltagelse i begge krige.
Medaljerne er af bronze og blev præget i Paris.

Ansøgningerne fra Vejlby Sogn om erindringsmedalje er skrevet i perioden 1875 – 1877. Ansøgerne har således været bosat i Vejlby Sogn i denne periode.

Ansøgninger om erindringsmedalje for krigen
1848-1850

Erindringsmedaljen for deltagelse i Treårskrigen 1848-1850

Se ansøgningerne fra Vejlby Sogn her (åbner pdf-fil i nyt vindue)
Skemaet viser ansøgerens navn (alfabetisk), fødeår og -sogn, tjenstetid under krigen, opslag i ArkivalierOnline.
Ansøgninger fra Aarhus Amt, Hasle og Vester Lisbjerg herreder ses her på ArkivalierOnline (åbner på ny side). – Klik på den markerede firkant nederst i venstre kolonne for at se opslagsnumre.

Ansøgninger om erindringsmedalje for krigen 1864

Erindringsmedalje for deltagelse i krigen 1864

Se ansøgningerne fra Vejlby Sogn her (åbner pdf-fil i nyt vindue)
Skemaet viser ansøgerens navn (alfabetisk), fødeår og -sogn, tjenstetid under krigen, opslag i ArkivalierOnline.
Ansøgninger fra Aarhus Amt, Hasle Herred ses her på ArkivalierOnline (åbner på ny side). – Klik på den markerede firkant nederst i venstre kolonne for at se opslagsnumre.

Uberettigede ansøgere fra Vejlby Sogn

Nogle få ansøgere fra Vejlby Sogn blev erklæret uberettigede til at modtage erindringsmedalje for enten krigen 1848-1850 eller 1864.

Se ansøgningerne fra Vejlby Sogn her (åbner pdf-fil i nyt vindue)
Skemaet viser ansøgerens navn (alfabetisk), fødeår og -sogn, tjenstetid under krigen, opslag i ArkivalierOnline.
Ansøgninger fra Jylland, Aarhus Amt, Hasle, Vester Lisbjerg, Sabro og Framlev herreder ses her på ArkivalierOnline (åbner på ny side). – Klik på den markerede firkant nederst i venstre kolonne for at se opslagsnumre.

Modtagere af hædersgaven i Vejlby Sogn

I 1913 vedtog Rigsdagen, at veteranerne fra de slesvigske krige 1848-1850 og 1864 skulle have en hædersgave. Gaven bestod af en livslang ydelse på 100,- kr. årligt med udbetaling første gang i februar 1914.
Modtagerne af hædersgaven i Vejlby Sogn var alle veteraner fra 1864. Der var ingen overlevende veteraner fra 1848-1850 tilbage i sognet 1914.

Se modtagerne af hædersgaven her (åbner pdf-fil i nyt vindue)
(Alfabetisk)