Arkivet

Vejlby-Risskov Lokalhistoriske Arkiv Samlingen har til huse på Risskov Bibliotek. Det praktiske arbejde med håndtering, registrering og formidling udføres af frivillig arbejdskraft.

I DAG ER HISTORIE I MORGEN

Derfor –
Har du ting og sager, som har relation til det gamle Vejlby Sogn, dvs. Vejlby, Risskov, Fedet osv., så er arbejdsgruppen meget interesseret i at se/modtage disse ting.

Det kan være lyd og film/videooptagelser – udklip eller kopier af – løbesedler – dagbøger – foreningsprotokoller – kontrakter – pantebreve – næringsbreve – skøder – slægtsbøger – skolebøger – skudsmålsbøger – svendebreve m.m.

Det kan være billeder af gårde – huse – veje – personer – forsamlinger – sportsarrange-menter og andre begivenheder. Det kan også være luftfotos – skitser – malerier – plakater – bygningstegninger – matrikelkort eller andre planer.

Vi er også interesserede i beretninger om hændelser – erindringer –miljøskildringer – festsange og -taler.

Arkivalier kan overdrages os som gave eller, hvis man nødigt vil skille sig af med dem, kan vi også låne dem til kopiering, hvor du beholder originalen. Du kan også deponere materialet i arkivet og således fortsat have fuld ejendomsret.
_________________________________________________________________

ARKIVETS DÆKNINGSOMRÅDE
Arkivets dækningsområde er Vejlby Sogn, Risskov Sogn, Ellevang Sogn samt den nordøstlige del af Skelager Sogn (før 1990).
Se nærmere om sognegrænser i Vejlby-Risskov.
Kort med sognegrænserne for Ellevang, Vejlby, Risskov og Skelager (Aarhus Kommunes kort med statistikområder og sognegrænser. – Sognegrænserne er de gule streger.)