Hvad du kan finde

 

Hvad du kan finde i Vejlby-Risskov Lokalhistoriske Arkiv

Arkivets arbejdsgruppe er i gang med at lave en oversigt for de vigtigste arkivalier. Denne liste vil blive offentliggjort her.

Du også kan søge i Arkiv.dk, hvor landets lokalhistoriske arkiver registrerer deres arkivalier.

Her kan du søge efter billeder og arkiverede dokumenter. Sammen med dine søgeord skal du blot huske at skrive Vejlby-Risskov for at indsnævre søgningen til det relevante område.

Sogneforstanderskabs-protokol

I gamle dage hed det ikke et sogneråd men derimod et sogneforstanderskab. Her er et eksempel taget fra protokollen for Vejlby, dækkende en 5-års periode midt i 1800-tallet.

TRYK på teksten Forhandlingsprotokollen1855-1860

 

Kort

Arkivet er i besiddelse af en række kort over landsbyen i sen-middelalderen og nyere tid.

 

Den nærmeste omegn

 

Nedenfor et par eksempler på matrikelkort fra 1816, det ene endda med beskrivelse af de enkelte lokaliteter tilføjet.