Links

LEX.dk

… er det overordnede opslagsværk der rummer referencer til mange andre væsentlige opslagsværker.

Kongelige biblioteks: Danmark set fra luften

Desuden

Aarhus Stadsarkiv

Links til andre hjemmesider med indhold af historisk interesse for Vejlby-Risskov.

AarhusWiki


Arkiv.dk
I Arkiv.dk søger du i materiale, der opbevares i mere end 500 danske arkiver.

Arkiv-vejviseren


Kirkehistorie
Vejlby KirkeRisskov Kirke Ellevang Kirke

Skelager Kirkes historieSkelager Sogns historie
(Er medtaget på grund af tilknytning til Vejlby Sogn)

Landsbyen Vejlby (film) Fortalt af dr. phil. Steen Busck, Aarhus Universitet
danmarkshistorien.dk (Aarhus Universitet)

Vejlby Kirkegård
Gravsten i lapidariet – (Lapidarium = samling af gravsten fra nedlagte gravsteder)
Link til Vejlby Kirkes hjemmeide.
Se også

Register til lapidariet på Vejlby Kirkegård

Gravsteder i hele landet

Danske kirker
Hjemmeside om alle danske kirker. – Tekst og billeder.
_________________________________________________________________

Vejlby-stenen
Nationalmuseet: “Danske runeindskrifter”
_________________________________________________________________

Historisk Samfund for Aarhus Stift
Historisk Samfund for Århus Stift har til formål at fremme interessen for Østjyllands lokalhistorie og udbrede kendskabet til områdets historiske begivenheder og udvikling over et bredt felt. Historisk Samfund er stiftet i 1907, og er en af landets ældste lokalhistoriske foreninger.
_
________________________________________________________________

PSYKIATRISK HOSPITAL I RISSKOV
(Sindssygeanatalten ved Aarhus)

Rigsarkivets ArkivalierOnline:
Generalregister over indlagte patienter (1852-1932)
Protokol over optagne patienter (1852-1934) – (kvinder mangler 1861-1889)

Museum Ovartaci
Museets navn er efter kunstneren Louis Marcussen, bedre kendt som Ovartaci, der var patient på Psykiatrisk Hospital i 56 år.

Kirkegården ved Psykiatrisk Hospital i Aarhus
Kirkegården ved Jydske Asyl blev indviet 20. november 1857, fem år efter asylets åbning. Den var i brug indtil 1962.

160 års bygningshistorie – Psykiatrisk Hospital i Risskov
Festskrift ved hospitalets 160 års jubilæum


Aarhusbanen – Cykelbanen i Risskov
Aarhus Cykelbane – De første baner


Skoler

Risskov Skole – https://risskovskole.aarhus.dk/

Vejlby Skole –   https://aarhuswiki.dk/wiki/Vejlby_Skole

Ellevang Skolen  –  https://ellevangskolen.aarhus.dk

Strandskolens historie
Strandskolen – et barn af de glade 60’ere
Strandskolen møder fremtiden