Generalforsamlingen 2022


General-forsamlingen i Lokalhistorisk Forening blev afholdt torsdag den 10. marts 2022  i Vejlby sognegård for første gang i flere år – som følge af Corona – og med et solidt fremmøde. 


Dagsorden

 • Valg af dirigent, referent og stemmetællere
 • Beretning
 • Regnskab (årsregnskab og status)
 • Budget og fastsættelse af kontingent
 • Program for 2022
 • Indkomne forslag
 • Valg af bestyrelse, suppleanter og revisorer (se nedenfor)
 • Eventuelt
 • Den siddende bestyrelse, hvis valgperioder for længst er udløbet, er følgende:
  Knud Erik Balle valgt til 2020 (fratrådt)
  Jens Ole Henriksen valgt til 2021 (udtræder)
  Steen Busck valgt til 2021 (genopstiller)
  Rie Froberg valgt til 2021 (udtræder)
  Jørn Christiansen valgt til 2020 (genopstiller
 • Suppleanter:Grethe Bohl valgt til 2020 (fratrådt)
  Poul Erik Hjortshøj valgt til 2021 (genopstiller)
 • Revisorer:
  Kirsten Stranddorf valgt til 2020 (genopstiller)
  Leo Svejbæk valgt til 2021 (udtræder)
 • Der skal derfor vælges:
  2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år til 2024
  3 bestyrelsesmedlemmer for 1 år til 2023
  1 suppleant for 2 år til 2024
  1 suppleant for 1 år til 2023
  1 revisor for 2 år til 2024
  1 revisor for 1 år til 2023

Referatet