Forrige generalforsamlinger: 2022 og 2023


Referat generalforsamling i Vejlby Risskov Lokalhistoriske Forening 16.3.2023 (forkortet)

Formanden bød velkommen hvorefter vi indledte med at synge ”Vejlbysangen”.

 1.  Kirsten Strandorff valgtes til dirigent

Poul Erik Hjortshøj valgtes til referent

Jens Ole Henriksen og Lars Rasmussen valgtes til stemmetællere

 • Formandens beretning: Formanden Steen Busck fremlagde beretning som det fremgår af Årsskrift 2022 som i forvejen var uddelt til de ca. 40 fremmødte medlemmer.

Beretningen blev godkendt.

 • Regnskab: Kassereren Peder Lundby fremlagde regnskab som viser indtægt på 9.525 kr. og udgifter på 14.424,75 kr, altså et underskud på 4.899,75 Kr.
 • Budget: Indtægt (kontingenter) 12.500,- kr. Udgifter i alt 17.045,- – altså et underskud på 4.545,00 kr.

Fastsættelse af kontingent: fra et medlem blev foreslået en forhøjelse af kontingentet, men det blev besluttet at fastholde kontingentet på 125,- kr som blev vedtaget ved sidste års generalforsamling.

 • Program for 2023 som det fremgår af årsskriftet:
 • 11. maj: Besøg ved Rensningsanlægget  ved Mosevej
 • 3. juni: Byvandring på de ældste dele af Fedet
 • 21. september: Jacob Haugaard fortæller om sit barndomsland
 • 24. oktober: Historien om Vejlby Landbrugsskole og Århusegnens Husholdningsskole
 • 11. november: Arkivdag ved Vejlby-modellen.
 • Valg af æresmedlem: Formanden nævnte at vi tidligere har haft to æresmedlemmer, nemlig Jonna Abild som var aktiv gennem mange år og var med til at starte den arbejdsgruppe op som senere blev til Lokalhistorisk Arkiv, og Arne Christiansen som ligeledes var aktiv igennem mange år og i flere år var formand for Lokalhistorisk Forening. Begge er nu døde.                                                                                                                                Lokalhistorisk Forening foreslår nu at Jens Ole Henriksen udnævnes til æresmedlem. Jens Ole har i en ”menneskealder” været præst i Vejlby, startede en studiekreds, aktiv i Vejlby-spillene – både som forfatter og på scenen, bestyrelsesmedlem i Lokalhistorisk Forening gennem flere år og senere flere år som formand.

Med applaus besluttes at udnævne Jens Ole til æresmedlem.

Evt: Kirsten Pedersen orienterer om ”Vejlby-gruppen” som mødes 4 mandage om foråret og 4 mandage om efteråret på Vejlby Lokalcenter, hvor vi mødes til hyggeligt samvær og snak om ”Det gamle Vejlby” m.m.