Lægdsruller

Hjælpemidler til læsning af lægdsruller:
(alle disse pdf-filer åbner i nyt vindue)
Rigsarkivets generelle vejledning til læsning af lægdsruller
Optagelse og sletning i lægdsrulle – Hvilken alder?
Sognefortegnelse – fra sogn til lægdsnummer
Lægdsrullenøgle – fra lægdsnummer til sogn (tager lidt tid at lukke op)

Lægdsrulletyper
Hovedrullen er en fortegnelse over samtlige værnepligtige i et lægd i et givet år.
1795-1849: hovedrullerne blev ført hvert 3. år
1849-1861: hovedrullerne blev ført hvert 6. år
fra 1861: hovedrullerne blev kun ført hvert 10. år (Vejlby også 1864)
fra 1872: der blev kun ført tilgangslister og omskrevne ruller
Tilgangslisten er en fortegnelse over værnepligtige, der blev optaget i rullen i et givet år, enten fordi de nåede den alder hvor de skulle optages i rullen eller flyttede til lægdet. I perioden 1795-1861 førtes tilgangslisterne i de år, hvor hovedrullen ikke blev ført, og i perioden 1861-1956 hvert år.
Omskreven rulle er en omskrivning af tilgangslisten, som fra 1871 blev udarbejdet 11 år efter tilgangslistens tilblivelse. Den omskrevne rulle omfattede værnepligtige, som havde boet i lægdet i samtlige 11 år, og som stadig var værnepligtige.

NAVNEREGISTRE – VEJLBY SOGN

4. Udskrivningskreds – Lægd nummer 274, Vejlby Sogn:
Tilgangsruller 1863-1931 (åbner pdf-fil i nyt vindue)
Hovedruller 1861-1864  (åbner pdf-fil i nyt vindue)
Omskrevne ruller 1865-1921 (åbner pdf-fil i nyt vindue)