Forside

vejlby-risskov_logoVejlby-Risskov Lokalhistoriske Arkiv dækker de nuværende sogne Vejlby, Risskov og Ellevang.
Hele området var Vejlby Sogn indtil 1940, hvor Risskov sogn blev udskilt. I 1974 blev Ellevang Sogn udskilt fra det resterende Vejlby Sogn.
Som administrativ enhed blev Vejlby Sognekommune oprettet i 1841 ledet af et sogne–forstanderskab. I 1867 overgik ledelsen til et sogneråd. Navneændring til Vejlby-Risskov Kommune 1929. Indlemmet i Aarhus Kommune ved kommunesammenlægningen i 1970.
_____________________________________________________________________________

Vi er også på Facebook


VEJLBY-RISSKOV LOKALHISTORISKE ARKIV
Pavillonen ved Risskov Bibliotek, Fortebakken 1, 8240 Risskov
ÅBNINGSTID: Hver onsdag fra kl. 9-12. – Første onsdag i hver måned også kl. 15-17

Arkivpersonalet kan træffes på tlf. 4246 1270 i arkivets åbningstid.
OBS! – Der kan IKKE indtales besked på telefonsvareren.

Vi kan også kontaktes på mail: info@vejlbyrisskovarkiv.dk


Den renoverede pavillon ved Risskov Bibliotek, hvor vi stadig holder til.
(Klik på billedet for større)

 

 

 

 

ARKIVET SØGER MEDARBEJDERE

Arkivgruppen består for tiden kun af 5 medlemmer. Vi er alle frivillige, det vil sige, at vi er ulønnede. Vi har hver især et område at arbejde med.  

 Vi arbejder med scanning, identificering og registrering af billeder. Ikke blot til lokalt brug, men i et videre perspektiv digitalisering til brug for det landsdækkende arkiv dk.

 Vi har sogneforstanderskabsprotokoller (senere sogneråds-) fra 1842 og ca. 3 årtier frem skrevet med gotisk håndskrift, som skal transskriberes, hvilket vi er i gang med. Men det skal renskrives, korrekturlæses og digitaliseres.

Men vi har mange andre funktioner, eksempelvis besvarelse af spørgsmål fra besøgende m.v.

Foreløbig kan vi godt bruge to nye medarbejdere i arkivgruppen. Så hvis nogen, efter at have læst denne kortfattede orientering, mener at kunne hjælpe os med arkivarbejdet, kan vi til gengæld love et interessant og berigende arbejde i et rart miljø.

Personlig henvendelse på arkivet i åbningstiden.

NB: Der er mulighed for deltagelse i kurser i arkivdrift og tydning af gotisk håndskrift.

Med venlig hilsen

ARKIVGRUPPEN.


NYT PÅ SIDEN:
09.11.2021 Program for efteråret 2021 (Arrangementer)
08.04.2021 Artikler som skulle være bragt i Årsskrift 2020 (Egne publikationer)
05.04.2021 “Risskov fik tromlet Vejlby” – Fra Aarhus Stadsarkiv (Publikationer)
26.03.2021 Nye publikationer fra Grundejerforeningen Vejlby Fed:
                    Bellevuehallen – et fælles projekt i Vejlby-Risskov
                    Slusen og Egåen
                    (Publikationer)

Nu kan du købe fotos fra arkivets samling i højopløsning til privat brug.
Se under “Kontakt“.


Siden er sidst opdateret: 09/11 2021