Forside

vejlby-risskov_logo

Vejlby-Risskov Lokalhistoriske Arkiv dækker de nuværende sogne Vejlby, Risskov og Ellevang.
Hele området var Vejlby Sogn indtil 1940, hvor Risskov sogn blev udskilt. I 1974 blev Ellevang Sogn udskilt fra det resterende Vejlby Sogn.
Som administrativ enhed blev Vejlby Sognekommune oprettet i 1841 ledet af et sogne–forstanderskab. I 1867 overgik ledelsen til et sogneråd. Navneændring til Vejlby-Risskov Kommune 1929. Indlemmet i Aarhus Kommune ved kommunesammenlægningen i 1970.

VEJLBY-RISSKOV LOKALHISTORISKE ARKIV
Arkivet blev formelt oprettet i 1991 som en forening, efter i flere år at have fungeret som en interessegruppe af beboere der samledes i de private hjem. For at få fast mødelokale var det et krav, at interessegruppen blev oprettet som en forening og den nye forening fik så lokaler, dels til samlingerne i kælderen og dels til mødeaktiviteter i Pavillonen ved Risskov Bibliotek (Fortebakken 1, 8240 Risskov).


ÅBNINGSTID: Hver onsdag fra kl. 9-12, første onsdag i hver måned også kl. 15-17

FERIE: Arkivet holder ferie samtidig med skolerne. Sommerferien er således fra 1. juli til og med 7. august. 1. arkivdag efter sommerferien er den 14. august.

Arkivpersonalet kan træffes på tlf. 2479 2926 i arkivets åbningstid.
OBS! – NYT: Der kan indtales besked på telefonsvareren.

Vi kan også kontaktes på mail:


Den renoverede pavillon ved Risskov Bibliotek, hvor vi stadig holder til.

ARKIVET SØGER MEDARBEJDERE

Arkivgruppen består for tiden af 8 medlemmer. Vi er alle frivillige, det vil sige, at vi er ulønnede. Vi har hver især et område at arbejde med.  

Vi arbejder med scanning, identificering og registrering af bl.a. billeder. Ikke blot til lokalt brug, men i et videre perspektiv digitalisering til brug for de landsdækkende arkiver som arkiv.dk.

 Vi har sogneforstanderskabs-protokoller (senere sogneråds-protokoller) fra 1842 og ca. 3 årtier frem skrevet med gotisk håndskrift, som skal transskriberes, hvilket vi er i gang med. Men det skal renskrives, korrekturlæses og digitaliseres.

Men vi har mange andre funktioner, eksempelvis besvarelse af spørgsmål fra besøgende.

Foreløbig kan vi godt bruge to nye medarbejdere i arkivgruppen. Så hvis nogen, efter at have læst denne kortfattede orientering, mener at kunne hjælpe os med arkivarbejdet, kan vi til gengæld love et interessant og berigende arbejde i et rart miljø.

Personlig henvendelse på arkivet i åbningstiden.

NB: Der er mulighed for deltagelse i kurser i arkivdrift og andet relevant som tydning af gotisk håndskrift.

Med venlig hilsen

ARKIVGRUPPEN.


Man kan også købe fotos fra arkivets samling i højopløsning. Se under “Kontakt“.


Siden er sidst opdateret: 1.07.2024