Arrangementer

PROGRAM 2019

Generalforsamling 2019 i Vejlby Sogngård
Torsdag den 28. marts 2019 klokken 19.30

For at deltage i generalforsamlingen med stemmeret skal man have betalt kontingent for 2019. Kontingentet kan betales på stedet (kontant) inden generalforsamlingen.
Dagsorden udsendes senest 14 dage inden.
Efter generalforsamlingen vises billeder fra arkivet.
_______________________________________________________________

Byvandring i Vejlby Syd
Lørdag den 1. juni 2019 klokken 14.00
Mødested: Parkeringspladsen ved Risskov Gymnasium

Efter en orientering om gymnasiet, husene langs Filosofgangnen, det nu kondemnerede IBM-byggeri, det planlagte nybyggeri og Egmontkollegiet går vi op forbi idrætscenteret, klubberne og Idrætshøjskolen ved Rolf Haugstrups Plads, videre til Vikærgården og VERI Centeret, som har jubilæum i år, og får en orientering om det nye etagebyggeri “Skovbrynet” på den anden side af Vejlby Ringvej. Tilbage via Veriparken og den nu nedlagte Vejlby Skole til Vejlby Sognegård, hvor Vejlby Menighedsråd byder på en forfriskning.
Vi fortæller både om de moderne byggerier og om, hvad der fandtes før deres tid.
_______________________________________________________________

Psykiatrisk Hospital og dets betydning for
Vejlby og Risskov
Torsdag den 19. september 2019 i Risskov Sognegård

Psykiatrisk Hospital har fra sin indvielse 1852 til flytningen til Skejby i 2018 haft stor betydning for området. Dels var det Vejlby-Risskovs største arbejdsplads. Personalets huse blev til en hel by omkring hospitalet. Dels kom de raskeste patienter ud som lejlighedsvis arbejdskraft på gårdene eller i direkte familiepleje, dels færdedes de i landsbyen som en karakteristisk del af bybilledet. Steen Busck og ældre vejlbyere fortæller om udviklingen og om markante episoder og per-soner. Alle er velkomne til at bidrage.
_______________________________________________________________

Da Vejlby-Risskov opgav ævret, og VERI Centeret blev til
Torsdag den 10. oktober 2019 klokken 19.30 i Vejlby Sognegård

I 2019 kan VERI Centeret holde 50 års jubilæum.
Sådanne butikscentre, som ofte rummede hel to supermarkeder og mange specialbutikker, opstod den gang over alt som et udtryk for det forbrugersamfund, Danmark havde udviklet sig til i 1960’erne.
I 1969 var man i fuld gang med at rydde hele landsbykernen omkring Vejlby Kirke med henblik på opførelse af et STORCENTER. Det blev aldrig til noget. Det blev VERI Centeret til gengæld.
Kirsten og Steffen Grønborg, som i mange år drev Grønborg Radio i VERI Centret og Jens Ole Henriksen vil fortælle om årene, da centeret blev til, og Vejlby-Risskov Kommune blev indlemmet i Aarhus Kommune.
_______________________________________________________________

Arkivdag ved Vejlbymodellen
Lørdag den 9. november 2019 klokken 10-15
Vejlbymodellen findes i kælderen under Vejlby Lokalcenter – følg skilte.

Vi holder åbent hus i det store lokale med Vejlbymodellen, hvor også mange fotos og billeder fra det gamle Vejlby er hængt op. Folk fra det lokalhistoriske arkiv og foreningen vil være til stede og fortælle om arkivets arbejde og om, hvordan man eventuelt selv kan komme i gang med lokalhistorien om det sted, hvor man bor.
Der plejer også at komme gamle vejlbyere, som har meget at fortælle.
_______________________________________________________________

Ved arrangementer betales et mindre beløb, hvis der serveres kaffe, te og brød.