Arrangementer

PROGRAM 2018

Generalforsamling i Vejlby Sognegård
Torsdag den 22. marts kl. 19.30.
For at deltage i generalforsamlingen med stemmeret skal man have betalt kontingent for 2018. Kontingentet kan betales på stedet før generalforsamlingen.
Dagsorden udsendes senest 14 dage før.
Efter generalforsamlingen præsenterer Jørn Christiansen nogle af de kort, der gennem tiden er lavet over Vejlby og Risskov fra og med 1816 og fortæller om dem.
_____________________________________________________________________________

Byvandring i Ellevang
Lørdag den 26. maj kl. 14. Mødested: Ellevang Kirke.

Steen Busck fortæller om kirkens og skolens historie og om Ellevangen, som de har navn efter. Ad skolestien mellem Fredensbjergparken (”Højene”) og Vejlby Vænge går vi op til Kildehøjen, som før hed Mosevej, og hører om den nordøstlige del af det gamle Vejlby med gården Theasminde, som ligger der endnu. Derefter går turen af Tværmarksvej og det øverste af Langengevej. Der fortælles både om de gamle gårde og de boligkvarterer, der voksede op på deres marker. Turen slutter efter ca. to timers vandring ved Ellevang kirke, hvor menighedsrådet vil byde på en forfriskning.
Udførlig beskrivelse af byvandringen
_____________________________________________________________________________

Byvandring i det gamle Vejlby
”Den fine gamle frue og hendes tre kønne døtre”
Lørdag den 15. september kl. 14. Mødested: Vejlby Sognegård.

I samarbejde med det såkaldte 4-sogns-samarbejde mellem Vejlby, Risskov, Ellevang og Skelager sogne indbydes til en byvandring gennem det gamle Vejlby. Fhv. provst Jens Ole Henriksen vil under vandringen fortælle om, hvordan landsbyen omkring den gamle middelalderkirke i Vejlby (den fine gamle frue) i løbet af 1900-årene voksede og blev til en stor forstad med hele tre nye sogne og tilhørende kirker (de tre kønne døtre): Risskov Kirke i 1934, Ellevang Kirke i 1974 og Skelager Kirke i 1990. Byvandringen slutter i Vejlby Sognegård, hvor dagens tema illustreres via PowerPoint, og hvor menighedsrådene byder på en forfriskning.
_____________________________________________________________________________

Vejlby Skoles historie.
Torsdag den 11. oktober kl. 19.30 i Vejlby Sognegård.

Pensioneret lærer og skolebibliotekar Per Priess fortæller om de fire skoler i Vejlby-Risskov, med hovedvægten lagt på den skole han selv arbejdede på, nemlig Vejlby Skole. Han fortæller om livet på skolen fra dens grundlæggelse i 1950’erne indtil nedlæggelsen for få år siden.
_____________________________________________________________________________

Arkivdag ved Vejlbymodellen
Lørdag den 10. november kl. 10-15. Mødested: Vejlbymodellen i kælderen under Vejlby Lokalcenter
 (følg skilte).
Vejlby-Risskov Lokalhistoriske arkiv og forening holder arkivdag, hvor man kan komme og bese den store model af den gamle landsby og de mange fotos og billeder, der er ophængt rundt om den. Aktive lokalhistorikere vil være til stede og fortælle om arkivets arbejde og om, hvordan man eventuelt selv kan komme i gang med lokalhistorien om det sted, hvor man bor.
_____________________________________________________________________________