Arrangementer

Vejlby-Risskov Lokalhistoriske Forenings program for efteråret 2021

Kære medlemmer.

Efter halvandet års coronapause går vi i gang igen. Efterårets program er følgende:

Torsdag den 23. september: Fra forstadskommune til en brik i storkommunen Århus.

Den 1. april 1970 afgik Vejlby-Risskov kommune ved døden. Sammen med over 20 omegnskommuner blev den opslugt af den nye Århus storkommune. Det borgerlige flertal i sognerådet havde kæmpet bravt for at undgå det og brugt alle pengene. Kassen var tom, og landsbyen Vejlby var på det nærmeste revet ned. Den skulle erstattes af et kæmpemæssigt forretningscenter med tilhørende parkeringspladser og en ringvej ved navn Vejlby Centervej. Tidligere overarkivar og leder af Erhvervsarkivet Henrik Fode fortæller om kommunesammenlægningen og sognerådets vidtgående planer, som aldrig blev til noget. Han var i sine yngre dage den, der efter sammenlægningen fik til opgave at indsamle og registrere sognerådets arkiv. 

Torsdag den 21. oktober: Vejlby under krigene 1848-50 og 1864.

I 1921 afslørede man i anlægget foran Risskov skole en mindesten for genforeningen, som står der endnu. Nordslesvig var året før kommet tilbage til Danmark, efter at det siden vort nederlag i 1864 havde været en preussisk provins. Historikeren Steen Busck fortæller om, hvad der skete i Vejlby og omegn under de to slesvigske krige, som førte til nederlaget, om den tyske besættelse og rytterfægtningen på Aarhus mark, om Vejlbydrengen Jens Spejder, hvis bedrifter blev forlæg for romanerne om Rasmus fra Rodskov, osv. Efter krigene organiserede veteranerne sig i våbenbrødreforeningen, som blev en vigtig del af Vejlbys og Risskovs foreningsliv.

Begge foredrag afholdes i Vejlby sognegård med start kl. 19.30. Øl og vand kan købes.

Lørdag den 13. november kl. 10-15: Arkivdag ved Vejlbymodellen i Vejlby Lokalcenter.

Vejlby-Risskov Lokalhistoriske Arkivs arbejdsgruppe og medlemmer af foreningens bestyrelse vil være til stede, fremvise modellen og fortælle om arkivets indhold og aktiviteter.

Den 13. januar 2022 kl. 19.30 afholdes ordinær generalforsamling i Vejlby sognegård. Indkaldelse følger. Kontingentet for 2020 gælder også for 2021.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen