Arrangementer 2017

PROGRAM 2017

Generalforsamling i Vejlby Sognegård
Torsdag den 16. marts 2017 klokken 19.30
For at deltage i generalforsamlingen med stemmeret skal man have betalt kontingent for 2017 (se under Kontingent). Kontingentet kan også betales kontant på generalforsamlingen.
Dagsorden udsendes senest 14 dage før generalforsamlingen. Efter generalforsamlingen vises en serie gamle fotos fra arkivet, blandt andet fotos med personer og steder, som vi mangler oplysninger om.


Vandring på Psykiatrisk Hospitals gamle kirkegård og Risskov Kirkes kirkegård
Lørdag den 20. maj 2017 klokken 14.00
Mødested: Psykiatrisk Hospital ved Ovartaci-museets indgang.
Vandring på Psykiatrisk Hospitals gamle kirkegård og Risskov Kirkes kirkegård. Pastor Anna Bojsen-Møller og Steen Busck fortæller om kirkegårdenes historie og viser rundt til gravsteder af særlig interesse. Vandringen afsluttes med kaffe i sognegården, hvor Anna Bojsen-Møller vil fortælle om arbejdet som præst ved Psykiatrisk Hospital.


Foredrag af stadsarkivar Søren Bitsch Christensen
Torsdag den 21. september 2017 klokken 19.30
Mødested: Risskov Sognegård
Stadsarkivar Søren Bitsch Christensen, leder af Aarhus Stadsarkiv på Dokken, taler om det lokalhistoriske arbejde i Aarhus kommune og samarbejdet mellem stadsarkivet og de mange lokalhistoriske arkiver.
Søren Bitsch Christensen var før stadsarkivets oprettelse leder af Center for byhistorie, som han selv havde oprettet på Aarhus Universitet i et nært samarbejde med Den Gamle By. Han er den førende byhistoriker i Danmark. Aarhus kommune har været heldig med at få ham til at lede sit nye stadsarkiv.


Reformationsjubilæum ved provst Jens Ole Henriksen og historiker Steen Busck
Torsdag den 26. oktober 2017 klokken 19.30
Mødested: Vejlby Kirke
Allehelgens aften den 31. oktober 1517 slog Martin Luther sine berømte 95 teser om afladshandlen op på kirkedøren i Wittenberg. Det skulle vise sig at blive starten på Reformationen, som medførte, at kirkerne i det nordlige Europa, herunder i Danmark, blev protestantiske. I 2017 vil reformations­jubilæet blive markeret over alt i de protestantiske kirker. I den anledning indbyder Vejlby-Risskov Lokalhistoriske Forening i samarbejde med Vejlby menighedsråd til et arrangement i Vejlby kirke, der netop i årene op til reformationen fik sin nuværende skikkelse. Reformationstidens forhold afspejler sig den dag i dag i Vejlby kirke. Arrangementet afsluttes i sognegården, hvor menighedsrådet vil byde på en forfriskning.


Arkivernes Dag
Lørdag den 11. november 2017 klokken 10-15
Mødested: Lokalcenter Vejlby ved Vejlbymodellen (følg skiltene).
Vejlby-Risskov lokalhistoriske arkiv og forening holder arkivdag, hvor man kan komme og bese Vejlbymodellen under kyndig vejledning af vore lokalhistorikere og få nærmere oplysninger om arkivets arbejde og om, hvordan man eventuelt selv kommer i gang med lokalhistorien. Ved modellen er ophængt mange fotos og billeder fra Vejlby-Risskovs historie, og diverse publikationer om stedets historie vil være fremlagt.