Arrangementer 2023

Program for 2023

Torsdag den 16. marts kl. 19.30. Generalforsamling i Ellevang Kirkes Sognegård.
Efter generalforsamlingen viser vi film og billeder fra det gamle Vejlby-Risskov og snakker om dem.

Torsdag den 11. maj kl. 14.00-16.00. Besøg ved rensningsanlægget på Mosevej.
I forbindelse med rundvisningen fortæller historikeren Henrik Fode om Vejlby mose, reguleringen af Egåen, afvandingen i 1950’erne og etableringen af Egå Engsø. Mosevej er første vej til venstre, når man kører fra rundkørslen ad Viengevej mod Grenåvej. Forfriskning ved arrangementets slutning.

Lørdag den 3. juni kl. 14.00. Byvandring med Steen Busck på de ældste dele af Fedet. Mødested: Parkeringspladsen ved tennisbanerne på Fortevej.
Vi går ind ad Fortevej til banen og følger derefter den gamle Hørgårdsvej (nu Jasminvej), passerer Vestre Strandallé og går videre ad Hørgårdsvej til de gamle murermesterhuse i trekanten mellem Hørgårdsvej og Enebærvej, som er den oprindelige Hørgårdsvej. Ad Enebærvej og Lyngvej når vi tilbage til Nordre Strandallé, som vi følger forbi Bellevuehallen til Reginakrydset og Fortevej. Varighed 1½- 2 timer. Byvandringen er noget kortere end sidste år. Turen slutter med en forfriskning på parkeringspladsen.

Torsdag den 21. september kl. 19.30 i Vejlby Sognegård. Jacob Haugaard fortæller om sit barndomsland.
Han voksede op på Bækkelundsvej. Hans far Aage Haugaard var tømrermester og hans mor oldfrue på Psykiatrisk hospital, hvor han tit havde sin gang. I nærheden boede hans farbror Jørgen, som havde drevet deres fædrene gård Landlyst i Vejlby, indtil den blev solgt, og han flyttede til Bækkelundsvej. Om hjørnet boede også G.A.L. Thorsen, hvis søn Kurt var Jacobs legekammerat. Vi får et billede af Vejlby og Risskov, som det så ud i 1950’erne og 60’erne gennem et par ganske særlige briller.

Tirsdag den 24. oktober kl. 19.30 i ”Salen” i pavillonen ved Risskov Bibliotek. Historien om Vejlby Landbrugsskole og Århusegnens Husholdningsskole.
Tidligere lærer og elev på Århusegnens Husholdningsskole Anne Stensgaard fortæller om mere end 100 års skolehistorie. Vejlby Højskole blev indviet i 1907. Den oprindelige skolebygning står endnu som en del af et moderne skolekompleks, der i dag rummer Risskov Efterskole. Højskolen blev i 1921 afløst af Vejlby Landbrugsskole, og i 1922 kom husholdningsskolen. Hvordan var det at være elev og lærer på en kostskole? Hvordan var hverdagen, undervisningen, fritidslivet og festerne? Anne Steensgaard viser billeder fra skolens liv og bygningernes historie og fortæller om det hele.

Lørdag den 11. november kl. 10-15. Arkivdag ved Vejlbymodellen i Lokalcenter Vejlby.
Vejlby-Risskov Lokalhistoriske Arkiv holder åbent hus i kælderen under lokalcenter Vejlby (følg skiltene). Vi fortæller om arkivets arbejde og mulighederne for selv at komme i gang med lokalhistorien, f.eks. sit hus’ historie. Sammen med ældre tilstedeværende vejlbyere fortæller vi om modellens huse og de mange billeder og kort, der hænger i lokalet.

Servering ved vores arrangementer betales med et mindre beløb